AFFäRSVERKSAMHETSPLAN:

Glömde lösenordet? Registrera dig

Programmet har uppdaterats!

Om du registrerat dig före den 1 september 2022 finns din användarinformation och affärsplan endast i det gamla programmet. Det tidigare systemet är i bruk fram till den 1 april 2023, under vilken tid du kan slutföra den affärsplan du påbörjade. Du kan logga in i det gamla systemet här. Existerande användare kan också skapa konto i det nya systemet, men affärsplanerna kommer inte att överföras automatiskt till det nya programmet.